Algemeen

Ondanks de grote aandacht die wordt besteed aan het up-to-date houden van alle artikelen en vergelijkers, is het altijd mogelijk dat sommige informatie onvolledig en/of onjuist is. Onlinegeldbesparen.nl accepteert daarom geen aansprakelijkheid voor enige schade die op wat voor manier dan ook zou kunnen worden geleden door gebruik van deze website. Gebruik is op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website dient zelf het proces van overstappen te monitoren en indien nodig bij de andere partij aan te melden of op te zeggen indien er geen overstapservice is.

Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van bezoekers en klanten van de website www.onlinegeldbesparen.nl.  Door gebruik te maken van deze website dient de bezoeker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Affiliate programma’s
onlinegeldbesparen.nl maakt gebruik van diverse affiliate netwerken en tools. Als je een product koopt of een abonnement afsluit, dan doe je dit bij de aanbieder van de link of vergelijker. Hier gelden de regels en voorwaarden van deze partij.

2.2 – Metingen
onlinegeldbesparen.nl maakt gebruik van Google Analytics. Dit om te zien waar de bezoekers vandaan komen, het aantal bezoekers en welke pagina’s er worden bezocht. Dit om een beter beeld te krijgen waar het verkeer vandaan komt en wat er allemaal op de website gebeurt.

Artikel 3

3.1 – Wijzigen voorwaarden
onlinegeldbesparen.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4

4.1 – Aansprakelijkheid
onlinegeldbesparen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van het afsluiten van een abonnement of dienst. Wij gaan er van uit dat de gebruiker van de website akkoord gaat met de voorwaarden van de partij waar je de dienst aanmeld.